Superonline Fiber İnternet Kampanyaları

Superonline Fiber İnternet Kampanyaları diyorsan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Turkcell Superonline ile hayata katıl, mutlu ol! Kocaeli ve Marmara bölgesinde sizleri en hızlı internete ulaştırma hedefindeyiz. Marmara Bölgesi Kocaeli ve çevre illerinde sizleri en hızlı internete ulaştırma çabamız devam etmekte. Bizlerle iletişime geçmeniz durumunda sizlere en uygun internet paketlerini, kurumsal internet çözümlerimizi aktarmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Hizmet Yönetim Politikamız şu şekildedir;

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri fonksiyonumuz bünyesinde tüm hizmetlerin etkin sunumu ve yönetimi için bir yönetim sistemi oluşturulur.
 • ICT hizmetleri, politikalar, hedefler ve planlar esasına göre yönetilir. Politikaların, planların, standartların ve sözleşmelerin dokümantasyonunun hazırlanması, kaydı, onayı, korunması, gözden geçirilmesi, güncellemesi ve elden çıkarılması için prosedürler oluşturulur ve uygulanır.
 • ICT hizmet hedeflerinin, başarılmasının öneminin ve sürekli geliştirme gerekliliğinin tüm organizasyona bildirimi için prosedürler oluşturulur ve uygulanır.
 • Standartlarda belirtilen çıktıların oluşturulması ve saklanması için prosedürler oluşturulur ve uygulanır.
 • ICT Hizmet Yöneticisi, yeni ve mevcut ICT hizmet ve ürünlerinin geliştirilmesinden, uyarlanmasından, değerlendirilmesinden ve süregelen aktivitelerin yönetiminden sorumludur.

Superonline Fiber İnternet Kampanyaları detaylı sorularınız için bizleri takip edebilirsiniz.

 • ICT Yürütme Kurulu, hizmetlerin sunumunun planlanmasından, uyarlanmasından, izlenmesinden, gözden geçirilmesinden ve iyileştirilmesi ile ilgili kaynakların belirlenmesinden ve edinilmesinden sorumludur.
 • Hizmet anlayışı, müşteri gerekliliklerinin belirlenmesi ve müşteri memnuniyetinin iyileştirilmesi amacının karşılanmasını yansıtır.
 • İş hedeflerinin başarı durumunun izlenmesine yönelik anlaşılabilir ve ölçülebilir göstergeler (metrikler) tanımlamak için prosedürler oluşturulur ve uygulanır. Performans hedefleri, organizasyonun performans değerlendirme sistemi için girdi oluşturmalıdır.
 • Hizmet Yönetimi hedeflerinin başarısına yönelik olarak paydaşlar eğitilir, farkındalıkları ve yetkinlikleri arttırılır.
 • Hizmet Yönetimi ile ilişkili rol ve sorumluluklar açıkça tanımlanır ve yetkinlik gerekliliklerine göre güncellenir. Rol ve sorumlulukların ve aktivitelerin gerektirdiği önem tüm paydaşlara tebliğ edilir.
 • ICT hizmeti, hizmet yönetimi organizasyonu ve süreçleri ile ilişkili risklerin yönetimi için prosedürler oluşturulur ve uygulanır.
 • Hizmetin daha kaliteli ve kesintisiz sunumu için Hizmet Yönetimi Masası tesis edilir ve operasyonel destek grupları oluşturulur. Gerekir ise, gruplar ve süreçler ek yönetim araçlarının (tools) tesisi ile desteklenir.

Superonline Fiber İnternet Kampanyaları gibi konulardan bilgi almak istiyorsanız hemen sizi arayalım!

Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.